Czyste powietrze


PUNKT KONSULTACYJNY

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” jest czynny od poniedziałku do piątku w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 pokój nr 15, pod numerem telefonu: 33-8791-820 wew. 31 w pokoju nr 15


 

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” projekt realizowany we współpracy Ministerstwa Środowiska i partnerów.

Warunki dofinansowania – aspekty finansowe

- Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.
- Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
- Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
- Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych
ale nie mniej niż 2% rocznie
- Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
- Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
- Udział powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, w całkowitej ogrzewanej powierzchni budynku, pomniejsza koszt kwalifikowany przedsięwzięcia 
- Szczegółowe informacje o Programie

 

czyste powietrze


 

 

 

 

Spotkania dot. możliwości uzyskania dotacji na wymianę pieca oraz termomodernizację budynku

W celu dotarcia do jak najszerszego grona Mieszkańców, Wójt Gminy Spytkowice organizuje dodatkowe spotkania w sołectwach:

Czytaj więcej...Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa...

Czytaj więcej...Wymieniasz piec? Łatwiej złożysz wniosek o dofinansowanie!

W 2021 roku program Czyste Powietrze zyskał szereg ułatwień, na przykład kalkulator dotacji i wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięcia.

Czytaj więcej...


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //