Kontakt z Radą Gminy Spytkowice

 

Biuro Rady Gminy:
tel.: 33 8791-876, 33 8791-820 wew. 38
e-mail: rada@spytkowice.net.pl
Pokój nr 20

 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //