Numery telefonów wewnętrznych

Kontakt:
33 879 18 76, 33 879 18 20, 33 879 15 45

Stanowisko

Nr pokoju

Nr wewnętrzny

Adres e-mail

Wójt Gminy

1

Kontakt
przez Sekretariat

wojt@spytkowice.net.pl

Sekretariat Wójta Gminy

2

54

gmina@spytkowice.net.pl

Sekretarz Gminy

3

52

sekretarz@spytkowice.net.pl

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

4

48

usc@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej Dochodów i Przychodów

6

47

gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej Wydatków i Rozchodów

Stanowisko ds. Płac i Obsługi Księgowej

7

49

gmina@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Podatków i Opłat Lokalnych

Stanowisko ds. Wymiaru Podatku i Rozliczenia Mienia Komunalnego

8

35

podatki@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Wymiaru Podatku

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Obsługi Podatnika, Obsługi Księgowej

9

37

podatki@spytkowice.net.pl

Skarbnik Gminy

10

34

skarbnik@spytkowice.net.pl

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół

13

62

gzs@spytkowice.net.pl

Gminny Zespół Szkół

14

46

gzs@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Geodezji

Stanowisko ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalowej

Ekodoradca

15

66

31

66

rolnictwo@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami 18 33 rolnictwo@spytkowice.net.pl
 Przewodniczący Rady Gminy  19  57  rada@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Kadr

Stanowisko ds. Rady Gminy
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Organizacyjnych

20

59

38

67

 

gmina@spytkowice.net.pl

rada@spytkowice.net.pl

kryzysowe@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Ochrony Zabytków

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej i Promocji Gminy

Informatyk

21

58

68

58

fundusze@spytkowice.net.pl 

asystent@spytkowice.net.pl

administrator@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Planowania i Przygotowania Inwestycji

Stanowisko ds. Realizacji Inwestycji Gminnych

22

44

51

ppri@spytkowice.net.pl

Stanowisko ds. Utrzymania Infrastruktury Drogowej

Stanowisko ds. Uzgodnień Branżowych

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego

23

45

45

65

ppri@spytkowice.net.pl

Dziennik Podawczy

parter

32

gmina@spytkowice.net.pl

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //