Gmina Spytkowice w dniu 28 sierpnia 2018 roku podpisała z Województwem Małopolskim umowę o dofinansowanie na realizację operacji pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej strefy rekreacyjnej w celu utworzenia Centrum Rekreacyjnego”. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 664 910,17 zł a kwota dofinansowania to 235 843 zł. 

 

Głównym celem operacji będzie rozwój i poprawa dostępu do infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej strefy rekreacyjnej przy ul. Wiślanej do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujący zakres prac:

1)      Roboty budowlane i instalacyjne

 • Roboty rozbiórkowe
 • Boisko wielofunkcyjne
 • Wyposażenie boiska
 • Plac zabaw
 • Urządzenie placu zabaw
 • Nawierzchnia utwardzona komunikacji i siłowni plenerowej
 • Urządzenia siłowni plenerowej
 • Piłkochwyty
 • Drenaż rozsączający
 • Przebudowa przyłącza gazu
 • Oświetlenie elektryczne
 • Mała architektura
 • Zagospodarowanie terenu

rybactwo

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //