logotypy 

 

Funkcjonowanie Publicznego Żłobka "Jak u Mamy" w Spytkowicach z dofinansowaniem!

19 200 zł pozyskała w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 Gmina Spytkowice na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobku, zlokalizowanym przy ul. Wiślanej 53 w Spytkowicach. Pozyskane dofinansowanie przeznaczone zostanie na częściowe pokrycie w 2021 roku wynagrodzenia personelu (3 opiekunów) żłobka.

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o dofinansowanie, końcem maja br. Gmina Spytkowice podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę, na podstawie której zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa.

 

plakat budzet panstwa 420x297 1

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //