Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Spytkowice na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Spytkowice

 

Lp.

 

Nazwa

 

 Adres

 

Telefon, Faks, e-mail

 

1.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  MIKI Mieczysław Jakubowski

30-375 Kraków,

ul. Podgórki Tynieckie 103

 

tel. 12 267 57 98

e-mail:miki@miki.krakow.pl

www.miki.krakow.pl

2.

REMONDIS Kraków
Sp. z o.o.

30-740 Kraków,

ul. Półłanki 64

tel/fax 12 653 88 55

 

 

 

3.

 

Zakład Usług Komunalnych Oświęcim

32-602 Oświęcim

ul. Bema 12

tel/fax 33 842 31 40

e-mail:sekretariat@zuk.oswiecim.pl

www.zuk.oswiecim.pl

4.

„KOMWAD” Sp. z o.o.

34-100 Wadowice

ul. Nadbrzeżna 58

tel/fax:33 87 32 144

e-mail:sekretariat@komwad.pl

5.

MIKI Recykling
Sp. z o.o.

30-841 Kraków
ul. Nad Drwiną 33

tel/fax:12 267 57 98

6.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

30-307 Kraków

ul. Barska 12

tel. 12 340 04 15

7.

P.U.K „EMPOL”
Sp. z o.o.

34-451 Tylmanowa,
os. Rzeka 133

tel. 18 26 250 95

       18 26 253 53

8.

Dariusz Waligóra Firma Handlowo Usługowa ,,WALEK"

32-593 Żarki

ul. Fałata 8

tel: 501 066 248

9.

Gmina Spytkowice

34 – 116 Spytkowice

ul. Zamkowa 12

tel: 33 8791-876

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //