W dniu 9 lutego 2021 roku Gmina Spytkowice podpisała ze Stowarzyszeniem "Region Beskidy" umowę o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego pn. "Wzrost atrakcyjności obszaru pogranicza", w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020,

W ramach mikroprojektu, realizowanego w partnerstwie ze słowacką Gminą Divinka, zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Kompleksowa renowacja kapliczek sakralnych na terenie Gminy Spytkowice, tj.:  

- Kapliczki Matki Bożej Kalwaryjskiej w Ryczowie,
- Kapliczki Matki Bożej Niepokalanej w Spytkowicach,
- Kapliczki Matki Bożej z Dzieciątkiem w Bachowicach,
- Kapliczki Matki Bożej z Dzieciątkiem w Ryczowie,
- Kapliczki słupowej z krzyżem w Spytkowicach.

Powyższe prace wykonane zostaną zgodnie z pozytywnie zaopiniowanymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków programami prac konserwatorskich.

2. Zorganizowanie wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze wraz z wydaniem materiałów promocyjnych

W ramach zadania planuje się zorganizowanie 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie partnera mikroprojektu, mającej na celu ukazanie piękna obiektów dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego (m.in. kapliczki i krzyże przydrożne) obszaru pogranicza. Ponadto na terenie Gminy Spytkowice zaplanowano rajd rowerowy, połączony ze zwiedzaniem miejsc kulturowo–przyrodniczych, położonych na jego trasie oraz w jego niedalekiej odległości. W ramach zadania planuje się także wydanie materiałów promocyjnych, ukazujących oraz przyczyniających się do zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza.

 

        Poland Slovakia PL 01+FUND RGB                                                       Logo ERB 2 300x76
                                                                      

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //