Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Spytkowice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Spytkowice

 

Lp. Nazwa

Adres

Telefon, Faks, e-mail

1  Zakład Usług Komunalnych Oświęcim

 32-602 Oświęcim

ul. Bema 12

 Tel/fax: 33 842-31-40

email:sekretariat@zuk.oswiecim.pl

www.zuk.oswiecim.pl

2 ''KO-BO'' St. Wnęcek,
M. Wnęcek Spółka Jawna

 34-116 Spytkowiceul.

Zamkowa 50

 Tel/fax:33 8791-777
3  TOI TOI Polska Spółka z o.o.

 03-440 Warszawa

ul. Płochocińska 29

 Tel.:22 614-59-79 fax: 22 614-59-78

e-mail:toitoi@toitoi.pl

4  F.H.U.Dorota Kołacz  32-071 Kamień 280  Tel.: 517-233-656
5  .UNIMARK Spółka z o.o.  34-100 Wadowiceul. Niwy 38

 Tel.:33 873-98-32fax: 33 872-05-16

 e-mail:biuro@unimark.pl

6  ,,ASENWUKO” Jolanta Mrozowska

 Jerzmanowice 17

32-048 Jerzmanowice

 Tel.:12 389-53-43tel.: 502-422-758
7  EKO–TRANS Dudka Konrad

 Kwaczała, ul. Prymasa Wyszyńskiego 55,

32 – 566 Alwernia

 Tel.: 532-632-944
8  WC SERWIS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 ul. Szybowa 2,

41 – 808 Zabrze

 Tel.: 32 278-45-31

e-mail:a.mikolajec@wcserwis.pl

9  DREWMER Grzegorz Meres

 Os. Pod Skarpą 23/56, 

34 – 100 Wadowice

 Tel.: 692-932-447

e-mail:drew-mer@wp.pl

10  KRIS–TRANS–EKO Krzysztof Wiercimak  ul. Karmelicka 55,
34 – 100 Wadowice
 Tel.: 880-708-484
11 Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach

34-116 Spytkowice

ul. Zamkowa 57

Tel: 33 8791-885

Fax: 33 8791-811

e-mail: gzuw@spytkowice.net.pl

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //