Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Spytkowice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Spytkowice

 

Lp. Nazwa

Adres

Telefon, Faks, e-mail

1

 Referat Gospodarki Komunalnej w Spytkowicach  34-116 Spytkowiceul. Zamkowa 57

 Tel/fax: 33 8791-798Tel.: 33 8791-695

e-mail:gospodarka_komunalna@spytkowice.net.pl

2  Zakład Usług Komunalnych Oświęcim

 32-602 Oświęcim

ul. Bema 12

 Tel/fax: 33 842-31-40

email:sekretariat@zuk.oswiecim.pl

www.zuk.oswiecim.pl

3 ''KO-BO'' St. Wnęcek,
M. Wnęcek Spółka Jawna

 34-116 Spytkowiceul.

Zamkowa 50

 Tel/fax:33 8791-777
4  Z.H.U.T ,,KAMA BIS”

 34-110 Wadowice

ul. Karmelicka 55

 Tel.: 602-486-571
5  TOI TOI Polska Spółka z o.o.

 03-440 Warszawa

ul. Płochocińska 29

 Tel.:22 614-59-79 fax: 22 614-59-78

e-mail:toitoi@toitoi.pl

6  F.H.U.Dorota Kołacz  32-071 Kamień 280  Tel.: 517-233-656
7  .UNIMARK Spółka z o.o.  34-100 Wadowiceul. Niwy 38

 Tel.:33 873-98-32fax: 33 872-05-16

 e-mail:biuro@unimark.pl

8  ,,ASENWUKO” Jolanta Mrozowska

 Jerzmanowice 17

32-048 Jerzmanowice

 Tel.:12 389-53-43tel.: 502-422-758
9  F.P.H. Usługi Budowlane MAT-BRUKMieczysław Brania  ul. Jana Pawła II 1734-115 Ryczów  Tel.: 607-899-126
10  EKO–TRANS Dudka Konrad

 Kwaczała, ul. Prymasa Wyszyńskiego 55,

32 – 566 Alwernia

 Tel.: 532-632-944
11  WC SERWIS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 ul. Szybowa 2,

41 – 808 Zabrze

 Tel.: 32 278-45-31

e-mail:a.mikolajec@wcserwis.pl

12  DREWMER Grzegorz Meres

 Os. Pod Skarpą 23/56, 

34 – 100 Wadowice

 Tel.: 692-932-447

e-mail:drew-mer@wp.pl

13  KRIS–TRANS–EKO Krzysztof Wiercimak  ul. Karmelicka 55,
34 – 100 Wadowice
 Tel.: 880-708-484

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //