Logo Malopolska                       logo kapliczki malopolski

Kolejna dobra wiadomość w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego naszej gminy. Uchwałą nr XXXVIII/527/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs pn. „Kapliczki Małopolski_2021” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Decyzją Sejmiku gmina Spytkowice otrzymała 10 000 zł dofinansowania na kompleksową renowację kapliczki słupowej z żeliwnym krzyżem w Bachowicach.

Konkurs "Kapliczki Małopolski" skierowany jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Województwo Małopolskie przeznaczyło w tej edycji na remont kapliczek 550 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom 52 zabytkowe obiekty odzyskają swój dawny blask.

Kapliczka słupowa z żeliwnym krzyżem jest jednym z najstarszych zabytków sakralnych w miejscowości Bachowice. Napis umieszczony na tablicy znajdującej się na kapliczce głosi: „Na chwałę Bogu Fundatorowie Wojciech i Rozalia Szewczykowie Rok 1882”. Domniemywać można więc, że kapliczka powstała ponad 100 lat temu, co jeszcze bardziej podkreśla jej wartość historyczną związaną z regionem. Jak twierdzą Mieszkańcy wsi, kapliczka stała się dla nich świadectwem nie tylko pobożności, ale i historii, gdyż nierozerwalnie wiąże się z życiem ludzi, będąc świadectwem niezwykłych wydarzeń, nie tylko jej fundatorów, ale całej społeczności sołectwa Bachowice i Gminy Spytkowice.

Kapliczka znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i estetycznym. Za główną przyczynę jej degradacji i niszczenia uznać należy stale osuwający się grunt. Ze względu na wyraźne niebezpieczeństwo zawalenia się konstrukcji wynikające z destabilizacji posadowienia, niezbędne jest wykonanie nowej ławy fundamentowej w miejscu umożliwiającym bezpieczne funkcjonowanie i ekspozycję zabytku. Niezbędnej konserwacji wymagają również wszystkie elementy kamienne kapliczki, jak i sam krzyż znajdujący się na jej zwieńczeniu. Dzięki pozyskanym funduszom taki stan rzeczy już wkrótce się zmieni.

 

[g=Dofinansowanie-kapliczka-Bachowice]

                                                                                             
                                                 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //