znaki strona www

Funkcjonowanie Publicznego Żłobka "Jak u Mamy" w Spytkowicach z dofinansowaniem!

21 600 zł pozyskała z dotacji celowej budżetu Państwa Gmina Spytkowice na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobku, zlokalizowanym przy ul. Wiślanej 53 w Spytkowicach. Pozyskane dofinansowanie przeznaczone zostanie na częściowe pokrycie w 2021 roku wynagrodzenia personelu żłobka. 

 

Umowa przyznania dotacji celowej z budżetu państwa zawarta została pomiędzy Gminą Spytkowice a Wojewodą Małopolskim w październiku 2021 roku.

Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Nazwa zadania: dofinansowanie miejsc opieki w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna

Wartość dofinansowania: 21 600,00 zł

Całkowita wartość zadania: 27 000,00 zł

 

 Plakat zlobek

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //