Miejsce 

 

Sołtys wsi - Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Miejsce

Przejczowski Mateusz Bartłomiej
34-116 Spytkowice 
Miejsce, ul. Floriana 82 

tel. 731-946-494
 

miejsce


RADA SOŁECKA WSI MIEJSCE

1) AUGUSTYNIAK Grzegorz Józef
2) KWIATKOWSKA Marta Matylda
3) SIMIK Grzegorz Rafał 
4) ŻMUDA Wiesław Mieczysław
 

 

 

STATUT SOŁECTWA MIEJSCE

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //