RPO logotypy

W dniu 21.02.2022 roku Gmina Spytkowice podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy ul. Szkolnej w miejscowości Spytkowice".

 

Tytuł projektu: "Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy ul. Szkolnej w miejscowości Spytkowice"

Wartość dofinansowania: 1 462 146,10 zł

Poziom dofinansowania: 93%

Realizacja przedmiotowego projektu obejmuje następujące zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej

2. Roboty ogólnobudowlane i montażowe

3. Nadzór inwestorski

3. Promocja projektu

Cel głównym projektu: Poprawa warunków życia na terenie gminy Spytkowice poprzez rewitalizację obszaru w sołectwie Spytkowice.

 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //