Publiczny Żłobek "Jak u Mamy" otwarty!

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Gmina Spytkowice pozyskała w 2020 roku dofinansowanie w wysokości 502 052,00 zł na utworzenie pierwszej na swoim terenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobka.

W ramach realizacji inwestycji wykonano niezbędne roboty budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne, nawierzchnię zewnętrzną budynku oraz zakupiono wyposażenie obiektu, w tym zabawki i pomoce dydaktyczne wspomagające rozwój dziecka.

Publiczny Żłobek "Jak u Mamy" znajdujący się przy ul. Wiślanej 53 w Spytkowicach, który swoją działalność rozpoczął 1 października 2020 roku, w okresie październik-grudzień 2020 roku finansowany będzie przy udziale pozyskanych na ten cel środków programu MALUCH+ 2020, w ramach umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Spytkowice.

Wzor tablicy MALUCH

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //