Nagroda "Bene Meritus"

 

Nagroda „Bene Meritus” jest przyznawana osobom wykazującym się szczególnym zaangażowaniem i aktywną działalnością na rzecz społeczności lokalnej.

Nagroda może być przyznana osobom fizycznym w szczególności za:

  • podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz dobra innych i bezinteresowne wsparcie drugiego człowieka,
  • realizację przedsięwzięć społecznych ukierunkowanych m.in. na: pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wsparcie rozwoju lokalnej infrastruktury, aktywizację Mieszkańców do działania i współtworzenia oraz likwidowanie istniejących barier społecznych,
  • działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji sportu i kultury fizycznej oraz edukacji dzieci i młodzieży, w tym rozwój świadomości i budowania postaw obywatelskich,
  • propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowia oraz działanie na rzecz osób chorych,
  • włączanie się w budowanie polityki społecznej i prorodzinnej, podejmowanie działań w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Wniosek

Regulamin

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //