Wydarzenia

Koncert kolęd z okazji Dnia Babci i Dziadka w ZSP w Spytkowicach

19 stycznia obchodziliśmy w przedszkolu bardzo ważny i radosny dzień – Święto Babci  i Dziadka. Wydarzenie to było niezwykłe, bo gościliśmy w naszych progach najmilszych gości, którym przedszkolaki chciały podziękować...

Czytaj więcej...


Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski

„Samodzielność – Aktywność - Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów. W Małopolsce realizowane są programy PFRON, które dają nowe możliwości Osobom z Niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia przypadła 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Wydarzenie to było największą walką zbrojną o niepodległość narodów dawnej Rzeczypospolitej przeciwko władzy rosyjskiej.

Czytaj więcej...


Otwarcie wystawy Ludzie Wolności Gminy Spytkowice

Historia naszego kraju pokazuje, że nie mamy wolności danej na zawsze. Od schyłku XVIII wieku Polska przez prawie 200 lat walczyła o odzyskanie niepodległości, do czego przyczyniły się różnie działania...

Czytaj więcej...


Wizyta marszałka w Spytkowicach

Marszałek Małopolski Witold Kozłowski spotkał się z władzami naszej gminy. Podczas tej wizyty rozmawiano o zrealizowanych i planowanych inwestycjach, przedstawiono sukcesy naszego samorządu oraz zaprezentowano przeprowadzone inwestycje, wspierane przez samorząd...

Czytaj więcej...


Udział uczniów ZSP w Spytkowicach w Turnieju „My też Gramy w Ręczną”

W sobotę 14 stycznia dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Spytkowicach grupa uczennic i uczniów biorących udział w projekcie „Gramy w Ręczną” z ZSP w Spytkowicach spędziła cały dzień w Krakowskiej Tauron Arenie.

Czytaj więcej...


Sytuacja demograficzna Gminy Spytkowice

Początek roku to czas podsumowań i analiz. Jak co roku dokonujemy oceny sytuacji demograficznej Gminy Spytkowice.

Czytaj więcej...


Inwestujemy w walkę ze smogiem

Polska to kraj, który od lat znajduję się w czołówce państw Unii Europejskiej jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Sytuacja ta spowodowała zwiększenie wydatków polskich samorządów na ochronę powietrza.

Czytaj więcej...


XLI Sesja Rady Gminy

21 grudnia 2022 r. odbyła się ostatnia w mijającym roku Sesja Rady Gminy. Najważniejszym punktem jej obrad było jednogłośne uchwalenie budżetu gminy na rok 2023, który po stronie dochodów opiewa...

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 ... 52

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //