OSP RYCZÓWul. Szkolna 7
34-115 Ryczów
osp

Zarząd

Prezes - Ryba Marian,
Wiceprezes - Naczelnik - Suślik Bogdan,
Wiceprezes - Jędra Rafał, 
Za-ca Naczelnika - Kubarek Jan,
Sekretarz - Suślik Łukasz,
Skarbnik - Gańko Zygmunt,
Gospodarz - Suślik Anna,
Członek Zarządu - Kubarek Maksymilian,
Członek Zarządu - Maślona Piotr.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //