Gmina Spytkowice w dniu 2 września 2020 roku podpisała z Samorządem Województwa Małopolskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pt: Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę pitną w miejscowości Ryczów w gminie Spytkowice. Całkowita wartość zadania, na podstawie wniosku o przyznanie pomocy wynosi 1 648 392,88 zł, natomiast wartość dofinansowania (zgodnie z zawartą umową) 852 741,00 zł.

 

Głównym celem operacji będzie zapewnienie mieszkańcom ciągłości dostaw wody poprzez wybudowanie dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę pitną zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano następujący zakres prac:

  • Roboty ziemne i przygotowawcze
  • Rurociągi wodociągowe zewnętrzne
  • Zbiorniki
  • Kanalizacja deszczowa
  • Komora zasuw
  • Hydrofornia
  • Ogrodzenie
  • Droga i chodnik
  • Instalacja elektrotechniczna i sterownicza
  • Zbiornik ziemny

 

Planowany termin zakończenia realizacji operacji: 31.12.2020 r.

 

logo UE                                                                                        logo PROW


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //