OSP SPYTKOWICEul. Zamkowa 14
34-116 Spytkowice
tel: (033)879 18 20 wew. 61
osp
UWAGA
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Wsi Spytkowice, którzy posiadają cenne dla Nas informacje lub zdjęcia z działalności OSP Spytkowice prosimy o kontakt z Zarządem OSP Spytkowice


Zarząd

Prezes - Zbigniew Malaga
Wiceprezes - Józef Michalec
Naczelnik - Maciej Sołtys
Z-ca Naczelnika - Bogdan Sikora
Skarbnik - Maciej Szarek
Sekretarz - Sławomir Mamoń
Gospodarz - Marcin Berniak
Członek - Grzegorz Knapik

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Wojciech Kolasa
Sekretarz - Stefan Szarek
Członek - Tomasz Widlarz

Delegaci na zjazd gminny

Prezes – Zbigniew Malaga
Wiceprezes – Józef Michalec
Naczelnik – Maciej Sołtys
Zastępca Naczelnika – Bogdan Sikora
Skarbnik – Maciej Szarek
Członek Zarządu – Grzegorz Knapik
Druh – Jan Góral

 

19 czerwca 2021 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Spytkowice, w trakcie którego zgromadzeni licznie druhowie wybrali nowe władze naszej jednostki. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście – wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian, przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski, komendant gminny OSP Tadeusz Dębski, radni powiatowi i gminni.

Zebranie otworzył Prezes OSP Józef Michalec, a przewodniczącym został dh sekretarz Sławomir Mamoń. W trakcie zebrania omówiono sprawozdania dotyczące:

- działalności jednostki w roku 2020, które przedstawił Prezes OSP Józef Michalec,

- działalności operacyjnej, które przedstawił Naczelnik Zbigniew Malaga,

- finansowe, które przedstawił skarbnik Maciej Szarek,

Następnie druh naczelnik i druh skarbnik przedstawili plany działania i finansowy na rok 2021. Działalność komisji rewizyjnej przedstawił jej sekretarz, druh Wojciech Kolasa, jednocześnie wnioskując o udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium, które zebrani strażacy przyjęli jednogłośnie.

W trakcie dyskusji podsumowano działania ustępującego zarządu i jednocześnie podziękowano za dotychczasową pracę wieloletniemu gospodarzowi remizy, druhowi Janowi Góralowi, który podjął decyzję o rezygnacji z dalszego gospodarowania budynkiem. Po dyskusji w głosowaniu tajnym wybrano nowy zarząd i komisję rewizyjną oraz delegatów na zjazd gminny OSP na lata 2021-2026 w składzie jak wyżej.

Po dokonaniu wyboru przewodniczący zebrania dokonał jego oficjalnego zakończenia i zaprosił wszystkich obecnych druhów oraz gości na tradycyjny strażacki poczęstunek.

[g=Zebranie-OSP-Spytkowice-2021]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //