OSP SPYTKOWICEul. Zamkowa 14
34-116 Spytkowice
tel: (033)879 18 20 wew. 61
osp
UWAGA
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Wsi Spytkowice, którzy posiadają cenne dla Nas informacje lub zdjęcia z działalności OSP Spytkowice prosimy o kontakt z Zarządem OSP Spytkowice


Zarząd

Prezes - Józef Michalec
Wiceprezes - Grzegorz Knapik
Naczelnik - Zbigniew Malaga
Z-ca Naczelnika - Maciej Sołtys
Skarbnik - Maciej Szarek
Sekretarz - Sławomir Mamoń
Gospodarz - Jan Góral
Członek - Bogdan Sikora

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Marcin Berniak
Sekretarz - Wojciech Kolasa
Członek - Rafał Witkowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //