27 tysięcy złotych na organizację zajęć wspomagających dla uczniów

dziecko lekcje szkola koronawirus tablica 00001 istockoX6D62aapFTLo7bXW5mZ

Dzięki staraniom wójta gminy Spytkowice Mariusza Krystiana nasz samorząd pozyskał 27 tysięcy złotych na realizację zajęć wspomagających dla uczniów z terenu gminy Spytkowice. To skutkować będzie organizacją dodatkowych lekcji uzupełniających braki powstałe w wyniku edukacji zdalnej. Zajęcia prowadzone będą w szkołach przez nauczycieli posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje oraz, co najważniejsze, znających uczniów i bardzo często mających z nimi kontakt od wielu lat. To najlepsza forma zajęć, jaką można zaproponować w sytuacji związanej z pandemią.

Pandemia COVID-19 przyczyniła się i ciągle przyczynia do negatywnych skutków w działalności wielu branż oraz w naszym codziennym funkcjonowaniu. Jedną z najbardziej dotkniętych sfer naszego życia jest edukacja dzieci i młodzieży. Pandemia koronawirusa zmusiła jednostki samorządowe do zamknięcia szkół i prowadzenie lekcji w formie online. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że taka forma zajęć jest dużo mniej efektywna i zabiera uczniowi możliwość osobistego kontaktu z nauczycielem, a prowadzącemu obserwacji wyników i efektów nauczania.

Ministerstwo Edukacji i Nauki widząc potrzebę wsparcia uczniów i organizacji zajęć wspomagających przeznaczyło na ten cel 187 milionów złotych. Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //