Wydarzenia

PODSUMOWANIE PARTNERSKICH DZIAŁAŃ DLA DOLINY KARPIA ZA POŚREDNICTWEM STOWARZYSZENIA DOLINA KARPIA – Kampania informacyjna dotycząca efektów wdrażania LSR

Stowarzyszenie Dolina Karpia przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020 pozyskało środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości...

Czytaj więcej...


Gmina Spytkowice ponownie w czołówce rankingu dotyczącego poziomu inwestycji

Gmina Spytkowice od wielu lat inwestuje naprawdę dużo. Można to zauważyć, patrząc na jej rozwój w wielu aspektach życia społecznego i gospodarczego.

Czytaj więcej...


Nowe mundury dla MDP z Bachowic

Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach zakupiła w ramach dofinansowania pozyskanego z programu „Mały Strażak”, 25 kompletów mundurów dla działającej przy OSP Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Czytaj więcej...


Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Spytkowicach jednak z dofinansowaniem zewnętrznym!

1 462 214 zł - tyle wyniesie dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach działania Odnowa obszarów wiejskich na utworzenie Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach.

Czytaj więcej...


Blisko 700 tysięcy na poprawę jakości powietrza

Dzięki staraniom władz samorządowych gmina Spytkowice pozyskała blisko 700 tysięcy złotych w ramach programu STOP SMOG na wymianę bądź likwidację nieekologicznych źródeł ciepła i przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Czytaj więcej...


Niezwykły album trafił do Metropolity Krakowskiego

„Madonny ziemi rodzinnej św. Jana Pawła II” to album przedstawiający większość ośrodków kultu maryjnego z obszaru powiatu wadowickiego, ukazujący historię, piękno sakralne, a także wymiar duchowy.

Czytaj więcej...


Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – nieprzerwanie od stu lat!

Są zawsze tam, gdzie ich potrzeba. Często jako pierwsi zjawiają się na miejscu wypadków drogowych. Ratują to, co inni spisali już na straty. Walczą z żywiołami i usuwają ich skutki.

Czytaj więcej...


27 tysięcy złotych na organizację zajęć wspomagających dla uczniów

Dzięki staraniom wójta gminy Spytkowice Mariusza Krystiana nasz samorząd pozyskał 27 tysięcy złotych na realizację zajęć wspomagających dla uczniów z terenu gminy Spytkowice.

Czytaj więcej...


Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

22 września w Bachowicach odbyła się uroczystość Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego. W gronie Jubilatów znalazły się pary, które świętowały złote, diamentowe oraz żelazne gody.

Czytaj więcej...


Spotkanie dotyczące budowy polderu Wiśnicz

16 września 2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zorganizowało w Miejscu konsultacje społeczne projektu Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Wisły na odcinku między Oświęcimiem...

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 ... 39

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //