Spytkowice w centrum ćwiczeń ratowniczych

JK 0006

Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo oraz chcąc zapewnić najwyższy poziom gotowości w obliczu zagrożeń, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz wójt gminy Spytkowice zorganizowali ćwiczenia ratownicze.

4 lipca 2024 roku, w godzinach popołudniowych, na terenie przy Wytwórni Pasz "De Heus" w Spytkowicach odbyła się praktyczna próba organizacji zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych. Celem ćwiczeń było m.in. dostarczenie wody na duże odległości z wykorzystaniem metod przetłaczania, przepompowywania oraz dowożenia. Strażacy doskonalili także umiejętności organizacji i prowadzenia łączności radiowej i telefonicznej między Stanowiskiem Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ćwiczenia obejmowały również sprawdzenie funkcjonowania przeciwpożarowego zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie Wytwórni Pasz "De Heus". Dodatkowym elementem ćwiczeń był także stały monitoring sytuacji przy wykorzystaniu bezzałogowego statku powietrznego (drona) oraz zabezpieczenie posesji i cieków przed zniszczeniem wodą popożarową.

Do udziału w ćwiczeniach zadysponowano siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach, w tym jednostek ratowniczo-gaśniczych z Wadowic i Andrychowa a także zastępy z JRG w Chrzanowie i JRG w Oświęcimiu oraz jedenaście jednostek OSP z terenu powiatu wadowickiego. Łącznie około stu strażaków i ponad dwadzieścia pojazdów pożarniczych.

Część praktyczna została poprzedzona krótką odprawą operacyjną w rejonie koncentracji, na której poruszone zostały tematy związane z bezpieczeństwem w czasie ćwiczeń oraz rzeczywistych działań ratowniczych. Kierownikiem ćwiczeń był st. bryg. Wojciech Grzybczyk – zastępca komendanta powiatowego PSP w Wadowicach.

Wójt gminy Spytkowice Krzysztof Byrski, który również uczestniczył w wydarzeniu, podkreślił znaczenie współpracy pomiędzy różnymi służbami: "Tego typu ćwiczenia są nie tylko doskonałą okazją do doskonalenia umiejętności naszych strażaków, ale także do budowania zaufania i współpracy między różnymi jednostkami ratowniczymi. Dzięki nim możemy czuć się bezpieczniej i być pewni, że w razie potrzeby nasi strażacy są gotowi do działania".

Ćwiczenia zakończyły się sukcesem, a uczestnicy wykazali się wysokim profesjonalizmem i zaangażowaniem. Dzięki takim inicjatywom społeczność lokalna może być pewna, że strażacy są przygotowani do podejmowania wyzwań, jakie mogą stanąć na ich drodze. Strażacy kolejny raz udowodnili, że są gotowi do działania w każdych warunkach, a mieszkańcy mogą spać spokojnie, wiedząc, że w razie potrzeby są w dobrych rękach.

Zdjęcia: mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach)

[g=cwiczenia-ratownicze-2024]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //