Gmina Spytkowice ponownie w czołówce rankingu dotyczącego poziomu inwestycji

Ranking ilustracja

Gmina Spytkowice od wielu lat inwestuje naprawdę dużo. Można to zauważyć, patrząc na jej rozwój w wielu aspektach życia społecznego i gospodarczego. Fakt ten potwierdza również kolejny ranking „Wspólnoty” podsumowujący inwestycje samorządowe w latach 2018-2020.

Ranking inwestycyjny pojawia się w piśmie „Wspólnota” od prawie 20 lat. To jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Metoda rankingu jest niemal identyczna jak w poprzednich latach. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2018-2020). W ten sposób autorzy chcą uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. O ostatecznym miejscu decyduje suma wszystkich wydatków inwestycyjnych podzielona przez liczbę mieszkańców danej gminy.

Po przeanalizowaniu wyników badań okazało się, że gmina Spytkowice po raz kolejny znalazła się w czołówce spośród wszystkich gmin powiatu wadowickiego! Porównując uzyskany wskaźnik do lat poprzednich, należy stwierdzić, że z roku na rok jest on wyższy, co świadczy o coraz większej ilości i wartości zrealizowanych inwestycji. Zajęte miejsce to bardzo dobry wynik naszego samorządu. Warto wspomnieć, że za nami znalazły się m.in. gminy miejsko-wiejskie mające, teoretycznie, większe możliwości i zdecydowanie większe budżety.

Lp.

Gmina

Inwestycje w latach 2018-2020
per capita

1.

Stryszów

1160,99 zł

2.

Spytkowice

943,64 zł

3.

Brzeźnica

914,58 zł

4.

Andrychów

843,76 zł

5.

Lanckorona

793,15 zł

Po raz kolejny pokusiliśmy się o szerszą analizę opracowanego rankingu. W efekcie okazało się, że nasza gmina znalazła się również w czołówce gmin subregionu Małopolska Zachodnia tj. wśród gmin powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego i wadowickiego, zajmując ostatecznie piąte miejsce wśród wszystkich gmin wiejskich tego regionu.

Lp.

Gmina

Inwestycje w latach 2018-2020
per capita

1.

Przeciszów (powiat oświęcimski)

1663,78 zł

2.

Stryszów (powiat wadowicki)

1160,99 zł

3.

Polanka Wielka (powiat oświęcimski)

1108,22 zł

4.

Trzyciąż (powiat olkuski)

1065,20 zł

5.

Spytkowice (powiat wadowicki)

943,64 zł

Powyższe zestawienie jest wynikiem właściwie prowadzonej polityki władz gminy ukierunkowanej na pozyskiwanie zewnętrznych środków inwestycyjnych, w tym środków unijnych. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że efekty tej wytężonej pracy widać gołym okiem - a pojawiające się co jakiś czas zestawienia, porównania, rankingi tylko potwierdzają ten stan rzeczy.

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //