Radni wybrali przedstawicieli poszczególnych Komisji Rady Gminy

DSC 0692

Drugie w nowej kadencji posiedzenie Rady Gminy Spytkowice za nami. 15 maja br. radni zebrali się w sali widowiskowej GOK w Spytkowicach, aby pochylić się nad tematami związanymi z funkcjonowaniem rady.

Głównym tematem obrad był wybór i powołanie składu stałych Komisji Rady Gminy oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, co wynika z zapisów Statutu Gminy. Po dokonaniu wyboru składów osobowych, poszczególne komisje ukonstytuowały się poprzez wybór ze swojego grona przewodniczących i zastępców. Poniżej prezentujemy skład osobowy wszystkich powołanych Komisji Rady Gminy:

Komisja Rewizyjna
Maślona Stanisław - Przewodniczący Komisji
Przejczowski Rafał - Członek Komisji
Przytuła Paweł - Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Mamoń Helena - Przewodnicząca Komisji
Gierek Krzysztof - Członek Komisji
Kozioł Agnieszka - Członek Komisji

Komisja Budżetu i Infrastruktury
Jędrocha Katarzyna - Przewodniczący Komisji
Gierek Stefan - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Bryła Mariusz - Członek Komisji
Mamoń Helena - Członek Komisji
Maślona Stanisław - Członek Komisji
Piórowski Jerzy - Członek Komisji
Przytuła Paweł - Członek Komisji
Stańczyk Paweł - Członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
Michalski Arkadiusz - Przewodniczący Komisji
Lasoń Bogumiła - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Gierek Krzysztof - Członek Komisji
Kozioł Agnieszka - Członek Komisji
Łosiowska Kazimiera - Członek Komisji
Przejczowski Rafał – Członek Komisji

Przewodniczącym oraz ich zastępcom gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia w kierowaniu pracami komisji.

[g=II-sesja-rady-gminy-2024]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //