Podsumowanie pracy sołtysów w pierwszym półroczu

10

W ciągu roku z uwagą patrzymy na prace wykonane przez sołtysów, którzy podejmują działania zmierzające do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb Mieszkańców. Korzystają oni przy okazji ze środków finansowych z tzw. rezerwy sołeckiej, przyznanej zgodnie z możliwościami każdego z sołectw. Pierwsze półrocze przyniosło wiele tego typu prac.

Pani sołtys ze Spytkowic przeznaczyła środki finansowe na zakup frezu i kamienia oraz utwardzenie dróg rolniczych i dojazdowych do posesji. Mowa tu w szczególności o remoncie ul. Dworskiej, al. Kasztanowej, ul. Krótkiej, ul. Na Stawach, drogi za zamkiem oraz dróg dojazdowych przy ul. Czarnowiejskiej. W ramach środków będących w dyspozycji Rady Sołeckiej utwardzono również pobocza na ul. św. Jana, wykonano mijankę na ul. św. Bartłomieja oraz założono korytka na ul. Wróblówki i zakupiono korytka z przeznaczeniem do montażu na ul. Podwale. Ponadto zakupiono farby i wymalowano wiaty przystankowe oraz pozyskano sadzonki do kwietników ulicznych. Pani sołtys przekazała także fundusze na zakup odkurzacza ogrodowego oraz na wsparcie organizacji społecznych działających na terenie sołectwa.

W sołectwie Ryczów w I półroczu wykonano pozimowe naprawy dróg dojazdowych przy ul. Starowiejskiej, ul. Księdza Kani, ul. Granicznej, ul. Sadowej, drogi dojazdowej przy ul. Nadwiślańskiej, a także wyremontowano drogę dojazdową i utwardzono parking przy ZSP w Ryczowie. Podczas akcji sprzątania sołectwa zebrano 110 worków z odpadami z przydrożnych rowów i poboczy. Ponadto sołtys przekazał środki finansowe na zakup odkurzacza ogrodowego na potrzeby sołectwa oraz na wsparcie organizacji społecznych. Środki otrzymali: LKS "Orzeł" Ryczów na zakup garażu blaszanego, Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi na wydanie jubileuszowej fotoksiążki, KGW Ryczów na zakup kuchenki gazowej wraz z piekarnikiem oraz Gminna Orkiestra Dęta i OSP Ryczów na zakup umundurowania. Dzięki dobrej współpracy sołtysa z instytucjami zewnętrznymi w I półroczu dokonano wycięcia zagrażających bezpieczeństwu drzew przy lesie "Bachowiec", udrożniono potok Wilgoszcz, odmulono rów opaskowy przy stawie Kasztelan oraz poprawiono uszkodzony chodnik na ul. Jana Pawła II. W najbliższym czasie planowany jest remont kolejnych dróg dojazdowych oraz rolniczych.

Sołtys Bachowic znaczną część środków będących w dyspozycji Rady Sołeckiej przeznaczył na prace remontowe na drogach znajdujących się na terenie sołectwa. Dzięki temu udało się wysypać kamień na jednej z dróg rolniczych oraz utwardzić frezem przecznicę od ul. Górki, drogę dojazdową do Orlika, drogi dojazdowe do posesji przy ul. Rzemieślniczej i ul. Pod Borem. Po raz kolejny wykonano remont drogi przez las w kierunku Zygodowic oraz ul. Herbowej. Dzięki zaangażowaniu pracowników interwencyjnych ułożono korytka na ul. Pod Borem i ul. Dębowej, a także wykonano obcinkę gałęzi, wycinkę krzaków, odmulenie rowów i czyszczenie przepustów. Sołtys wsparł także działalność klubu sportowego LKS Borowik. W planach pozostaje dalszy remont dróg biegnących przez teren sołectwa.

Działania sołtysa wsi Miejsce w I półroczu 2021 r. skierowane zostały na realizację prac estetycznych, związanych z bieżącym wykaszaniem traw, krzewów i samosiejek. Ponadto, jak co roku, przekazana została dotacja dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu na zakup umundurowania, co niewątpliwie będzie miało bezpośredni wpływ na jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa wśród Mieszkańców. Sołtys wsi nie zapomina również o Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II, gdzie przekazał stosowne fundusze na zakup lady do jadalni w tej placówce. Warto podkreślić, że wydatkowanie funduszy na prace inwestycyjne nastąpi w II półroczu 2021 r.

Sołtys wsi Półwieś w I półroczu skupił się na pracach porządkowych. Do końca czerwca 2021 r. pracownicy interwencyjni wyczyścili korytka w rowach na ulicach: Wąwozowa, Kolejowa, Widokowa, Leśna i Górna, udrożnili przepusty i studzienki na ul. Wąwozowej i ul. Leśnej, wycięli uschnięte drzewa na ul. Nad Potokiem oraz wykosili działki gminne przy ul. Mostowej i ul. Świętego Floriana oraz działki gminne w rejonie boiska sportowego. W chwili obecnej trwa wycena robót planowanych do wykonania przy ul. Górnej i ul. Leśnej. 

Działania sołtysa Lipowej skoncentrowały się na przeprowadzeniu różnych działań podnoszących estetykę, a polegających m.in. na wykaszaniu traw, porządkowaniu terenu placu zabaw oraz placu przy Wiejskim Domu Kultury.

 

[g=Prace-soltysow-polowa-2021]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //