Dom Seniora w Bachowicach oficjalnie otwarty!

DSC 8658

Ktoś kiedyś powiedział: „Jeśli tylko zamienić marzenia na plany, wszystko staje się możliwe” - i miał rację. Gmina Spytkowice swoje marzenia przekształca w plany, których dowodem jest powstanie pierwszego na terenie naszej gminy Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w miejscowości Bachowice. Lokalizacja inwestycji również jest szczególna, ponieważ w przeszłości miejsce to pełniło funkcję zakładu dobroczynnego. Tzw. „Ochronka” została założona przez księdza doktora Franciszka Gołbę i przebywali w niej ubodzy oraz dzieci pozbawione opieki.

Uroczystość otwarcia Domu Seniora odbyła się 1 marca 2023 roku. Inwestycja ta, to realizacja kolejnej z obietnic złożonych Mieszkańcom przez wójta gminy Mariusza Krystiana w czasie kampanii wyborczej w 2018 roku.

Pierwszym krokiem koniecznym do zrealizowania inwestycji było wykonanie prac projektowych, których początek nastąpił w maju 2020 roku. Po uzyskaniu stosownych uzgodnień i sporządzeniu dokumentacji projektowej wystąpiono o uzyskane pozwolenia na budowę, co umożliwiło rozpoczęcie robót budowlanych. W lutym 2022 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, koniecznych do wykonania inwestycji. Na podstawie złożonych ofert wybrano wykonawcę zadania, którym została Firma Budowlana Robert Lichosyt z Suchej Beskidzkiej.

W ramach zadania wykonano niezbędne prace budowlane, tj. przebudowę konstrukcji architektonicznej budynku, termomodernizację obiektu, przebudowę instalacji wewnętrznych, budowę instalacji sanitarnej oraz nowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Zagospodarowano  również otoczenie Domu Seniora: wybudowano przestrzeń rekreacyjną, nową altanę z grillem oraz parking i dojścia do obiektu. W wyniku inwestycji powstały nowe pomieszczenia, takie jak: sala jadalna, pracowania kuchenna, sala kinezyterapii i ćwiczeń fizycznych, pracownia multimedialna, czy pokój terapii indywidualnej i sala rehabilitacji zdrowotnej. Zakupiono i wyposażono pomieszczenia w sprzęt, umożliwiający prawidłowe i sprawne funkcjonowanie obiektu oraz jego podopiecznych. Całość inwestycji Gmina Spytkowice zrealizowała ze środków własnych za kwotę ponad 1.300.000 zł.

Dom Dziennego Pobytu Seniora w Bachowicach powstał w celu zapewnienia wsparcia i opieki osobom sprawnym oraz tym którzy wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Nowo powstała inwestycja oferuje luksusowe udogodnienia i dodatkowe opcje opieki osobistej do których możemy zaliczyć m.in.: rehabilitację, opiekę pielęgniarską, usługi socjalne, zajęcia wspomagające aktywność, terapię zajęciową, a także usługi prozdrowotne. Dom Seniora jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

- Pozwolę sobie zacząć od słów: „Marzenia są piękne, ale trzeba mieć odwagę je realizować”. Nasza gmina posiada tę cechę. Potwierdzeniem tych słów jest dzisiejszy dzień. W 2018 roku, podczas swojego programu wyborczego złożyłem obietnicę, że Dom Seniora w naszej gminie powstanie. Oczywiście nie odbyłoby się to bez pomocy wielu osób, które przyczyniły się do realizacji tego zadania. (…) Drodzy Seniorzy, oddając to miejsce do użytku, mam nadzieję, że będzie dla Was „drugim domem”, a czas spędzony tutaj przysporzy Wam wiele radości oraz pozwoli nawiązać towarzyskie nowe relacje z drugim człowiekiem – mówił podczas otwarcia wójt gminy Mariusz Krystian

W wydarzeniu otwarcia Domu Seniora wzięli udział m.in.: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW, Pan Jacek Kowalczyk, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pan Rafał Stuglik, Wójt Gminy Brzeźnica, Pan Bogusław Antos, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, Pani Barbara Pindel-Polaszek, Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jerzy Piórowski wraz z Radnymi, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Bachowicach, ks. Jerzy Skórkiewicz, Sekretarz Gminy, Pan Damian Brania, wykonawca remontu, Pan Robert Lichosyt, Inspektor Nadzoru, Pan Adam Porębski, Prezes Stowarzyszenia Doliny Karpia, Pan Franciszek Sałaciak, Prezes PSS Społem Wadowice, Pan Zenon Szewczyk, Prezes Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy, Pani Grażyna Ciepły-Gumuła wraz z pracownikami, Kierownik ARiMR w Wadowicach, Pan Krzysztof Cichoń, Inspektor Nadzoru z Urzędu Gminy, Pani Kinga Maślona, dyrektorzy szkół z terenu gminy, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych z terenu gminy, a także zaproszeni na to wydarzenie goście. Najważniejsza jednak była obecność Seniorów, którzy od pierwszego dnia działalności naszego Domu Seniora zaczęli tworzyć jego historię. Zwieńczeniem uroczystości był występ artystyczny dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach.

 [g=otwarcie-domu-seniora]

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //