Uczniowie z Ryczowa na lekcji samorządowej

DSC 9192

Lekcje samorządowe to spotkania, których celem jest podnosić świadomość obywatelską młodych mieszkańców regionu. W naszej gminie tradycją stała się wizyta uczniów ze szkoły podstawowej w Ryczowie w Urzędzie Gminy. W ramach tych spotkań, młodzież ma okazję zapoznać się m.in. ze strukturą i funkcjami samorządu lokalnego, poznać specyfikę pracy wójta oraz podległych mu pracowników.

3 marca odwiedzili nas uczniowie klas VIII wraz z opiekunami: Panią Agnieszką Wawro i Panią Agatą Bury. W tym czasie, młodzież miała okazję zadać Wójtowi wymyślone przez siebie pytania. Ich tematyka była różnorodna, pytano m.in. o kondycję finansową gminy, obowiązki Wójta oraz planowane na przyszłość inwestycje. Wśród pytań znalazły się również te, dotyczące zainteresowań prywatnych.

Na zakończenie, uczniowie pod opieką Sekretarza Gminy, Pana Damiana Brani, mieli okazję zwiedzić Urząd. Młodzież dowiedziała się m.in.: w których miejscach mogą otrzymać dowód osobisty, akt małżeństwa, urodzenia lub zgonu, zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą,  otrzymać dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia na budowę, rozbudowę i rozbiórkę, czy zapłacić niektóre podatki. Młodzież nie opuściła urzędu z pustymi rękami, każdy otrzymał zestaw materiałów promocyjnych gminy wraz z zaproszeniem dla młodszych kolegów do kolejnych odwiedzin już za rok.

[g=lekcja-samorzadowa-2023]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //