Nowe mundury dla MDP z Bachowic

Mundury MDP Bachowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach zakupiła w ramach dofinansowania pozyskanego z programu „Mały Strażak”, 25 kompletów mundurów dla działającej przy OSP Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Zakup stosownego umundurowania pozwoli młodym ochotnikom zrzeszonym w MDP godnie reprezentować jednostkę OSP podczas różnych wydarzeń, tj. zarówno podczas wydarzeń kulturalnych (uroczystości gminne, Dzień Strażaka itp.), jak i w zawodach sportowych oraz konkursach, w których MDP bierze udział, promując pożarnictwo na terenie Gminy Spytkowice.

Poprzez realizację zadania jednostka OSP Bachowice przyczyniła się do realizacji celu Programu jakim jest udzielenie pomocy finansowej gminom i jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zapewnienie gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) jednostek OSP.

Realizacja zadania nie byłaby możliwa bez udziału środków zewnętrznych. W ramach umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, OSP pozyskała na ten cel kwotę 1 430,00 zł. Dodatkowo jednostka otrzymała wsparcie w wysokości 4 500,00 zł z budżetu Gminy Spytkowice.  

Mundury MDP Bachowice

 

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

wfos logo

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //