Ślubowali! Powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Półwsi

Polwies 1

W lipcu tego roku, dzięki wsparciu Zarządu OPS Półwieś oraz Wójta Gminy Spytkowice, w Półwsi utworzona została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza pod opieką druha Seweryna Witka. To już trzecia taka drużyna w naszej gminie. Cieszymy się, że z tygodnia na tydzień jest nas coraz więcej, a tak wiele dzieci i młodzieży chce podjąć wyzwanie młodego strażaka.

Podczas cotygodniowych zbiórek młodzi strażacy poznali najważniejsze dokumenty- Statut OSP i Regulamin MDP, powołali Radę Drużyny oraz stworzyli swój kodeks zobowiązując się własnymi podpisami do jego przestrzegania.

Poznali też podstawowy sprzęt Jednostki i wyposażenie strażaka. Zabawy i radości nie było końca podczas I Gry Terenowej „Do boju, Strażaku!”, w której członkowie Drużyny musieli rozwiązać różne zagadki, strażackie zadania i wyzwania, zdobywając punkty dla swojej grupy oraz słodkie upominki.

Najważniejszym dniem dla nowo powstałej Drużyny był 28. lipca br., kiedy to odbyła się uroczystość Ślubowania MDP. Podczas zebrania Zarządu Gminnego OSP, w którym udział wzięli: Wójt Gminy Spytkowice, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego OSP- druh Marusz Krystian, Gminny Komendant OSP- druh Tadeusz Dębski oraz Przedstawiciele Zarządów OSP z Gminy Spytkowice i przy udziale rodzin kandydatów, młodzi strażacy złożyli swoje ślubowanie na sztandar OSP Półwieś. Mianowania druhów dokonał sam Komendant Gminny, a na pamiątkę tej uroczystej chwili, członkowie MDP otrzymali swoje legitymacje i dyplomy.

Po przyjęciu wielu pochwał i gratulacji cała drużyna udała się na mały poczęstunek. Była pizza i „szampan”.

Młodych druhów czeka jeszcze wiele różnych przygód oraz spora dawka wiedzy i umiejętności. Mamy nadzieję, że zaowocuje to sukcesami Drużyny w przyszłości, a nasza młodzież zaszczepi w sobie ducha prawdziwego strażaka i swoją postawą będą wzorem do naśladowania.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za dużo dobrego słowa. Jest ono dla nas motywacją do działania i rozwijania tej pięknej idei, jaką jest szkolenie młodych strażaków.

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom oraz druhom OSP Półwieś za okazane wsparcie i pomoc. To wielkie przedsięwzięcie dla całej Jednostki, ale też mamy nadzieję, jej sukces i powód do dumy w przyszłości.

Magdalena Szarek- Witek

 

[g=MDP-Polwies-slubowanie]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //