Sytuacja demograficzna Gminy Spytkowice

images

Początek roku to czas podsumowań i analiz. Jak co roku dokonujemy oceny sytuacji demograficznej Gminy Spytkowice. Zwracamy szczególną uwagę na zmiany w liczbie i strukturze ludności oraz podajemy informacje o urodzeniach, zgonach, a także migracjach. Miniony rok podtrzymał niechlubną tradycję sprzed kilku ostatnich lat w której możemy zaobserwować spadek liczby ludności. Szczegółowe dane przedstawiamy w poniższych tabelach.

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców stałych

Urodzenia

Zgony

2021 rok

2022 rok

2021 rok

2022 rok

2021 rok

2022 rok

1

Bachowice

2345

2324

26

31

24

35

2

Lipowa

74

75

1

1

0

0

3

Miejsce

663

652

5

5

5

6

4

Półwieś

535

536

6

8

3

7

5

Ryczów

2575

2558

25

19

38

36

6

Spytkowice

3954

3923

42

33

48

50

 

RAZEM

10146

10068

105

97

118

134

Z przeprowadzonej w 2022 roku analizy ewidencji ludności, wynika, że liczba mieszkańców gminy w porównaniu z rokiem 2021, zmalała o 78 osób. Sytuacja ta spowodowana jest kryzysem demograficznym z którym zmaga się nasz kraj. Łączna liczba mieszkańców Gminy Spytkowice  (na dzień: 31.12.2022 r.) to 10 068 osób. Cieszyć może liczba urodzeń – 97 osób, co prawda, jest ona mniejsza niż w roku 2021, ale różnica spadku jest minimalna. Nie napawa jednak optymizmem liczba zgonów. W ubiegłym roku zmarło 134 osób, jest to najwyższa liczba od kilku lat. Na szczególną uwagę zasługuje sołectwo Spytkowice w którym zmarła największa liczba - 50 osób.

Lp.

Nazwa sołectwa

Zameldowania

Wymeldowania

Spoza gminy

Migracje między sołectwami

Poza gminę

Migracje między sołectwami

1

Bachowice

8

0

21

4

2

Lipowa

0

0

0

0

3

Miejsce

1

2

8

5

4

Półwieś

7

0

4

3

5

Ryczów

12

8

20

0

6

Spytkowice

24

3

40

1

 

SUMA

52

13

93

13

 

RAZEM

65

106

Jeśli poddamy analizie kwestie migracyjne, zauważymy przewagę wymeldowań, nad liczbą zameldowań – jest to różnica 41 osób. Najwięcej osób przybyło w sołectwie Spytkowice (24), również z tej miejscowości wyjechało najwięcej - 40 osób.

 

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Rok 2021

Rok 2022

Zmiana
w ujęciu rocznym

Rok 2021

Rok 2022

Zmiana
w ujęciu rocznym

0-7

458

451

-7

486

476

-10

8-17

564

584

20

570

571

1

18-40

1629

1584

-45

1674

1611

-63

41-64

1700

1710

10

1696

1693

-3

Powyżej 64

849

846

-3

520

542

22

Razem

5200

5175

-25

4946

4893

-53

Ostatnia tabela przedstawia zmiany w strukturze wiekowej kobiet i mężczyzn. Z analizy wynika, że liczba kobiet zmniejszyła się o 25, a liczba mężczyzn o 53 osób. Kobiety stanowią 51,40 %, a mężczyźni 48,60 % Mieszkańców gminy.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //