Warto się uczyć!

DSC 8228

Nauka to potęgi klucz. Wiedzą o tym doskonale osoby nagradzane corocznie w ramach Gminnego Programu Stypendialnego. Jednym z profitów, na jakie mogą liczyć najlepsi, oczywiście poza perspektywą zdobycia odpowiedniego wykształcenia, jest możliwość uzyskania stypendium. Takie wyróżnienie otrzymało kolejnych pięcioro uczniów, którzy osiągnęli najlepszy wynik z egzaminu ósmoklasisty. Znaleźli się wśród nich:

1) Dagmara Bałys - uczennica ZSP w Ryczowie,
2) Radosław Stachura - uczeń ZSP w Spytkowicach,
3) Martyna Brania - uczennica ZSP w Ryczowie,
4) Piotr Krystian - uczeń ZSP w Ryczowie,
5) Dawid Gołba - uczeń ZSP w Spytkowicach.

Nagrodzeni, w towarzystwie rodziców i dyrektorów szkół, odebrali 14 lipca 2021 roku z rąk wójta gminy Mariusza Krystiana pamiątkowe dyplomy i czeki oraz zestaw materiałów promocyjnych. Serdecznie gratulujemy!

Stypendium za osiągnięcie najwyższego wyniku z egzaminu ósmoklasisty zostało wprowadzone uchwałą Rady Gminy Spytkowice z dnia 19 maja 2021 roku. Przyznawane jest w pięciostopniowej skali, dla pięciu uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice z najwyższym wynikiem w danym roku szkolnym. Wysokość stypendium zależy od ilości zdobytych punktów na egzaminie i może wynosić nawet 1000 zł.

 

[g=Stypendium-8klasa-2021]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //