Admin Urząd Gminy

Posts by Admin Urząd Gminy for Ogłoszenia:

Ogłoszenie w sprawie wałęsających się psów

W związku z licznymi zgłoszeniami na terenie Gminy w sprawie wałęsających się psów przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice” utrzymujący zwierzęta...

Czytaj więcej...Zaproszenie do składania ofert - obsługa bankowa

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.

Czytaj więcej...ODPOWIEDZI NA POSTULATY ZGŁOSZONE W TRAKCIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA RYCZÓW

1. Mieszkanka Sołectwa Ryczów ZŁ zapytała o naprawę ulicy Wiejskiej. Jednak nie w taki sposób jak dotychczas poprzez uzupełnianie dziur.

Czytaj więcej...


ODPOWIEDZI NA POSTULATY ZGŁOSZONE W TRAKCIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA BACHOWICE

1. Mieszkaniec SŚ zapytał jak wygląda sprawa uregulowania drogi koło P. J.?

Czytaj więcej...


ODPOWIEDZI NA POSTULATY ZGŁOSZONE W TRAKCIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PÓŁWIEŚ

1. Mieszkaniec sołectwa DF poprosił o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Mostowej i Zatorskiej, bo obecnie zastosowane rozwiązanie nie spełnia swojej funkcji, a busy oraz samochody ciężarowe nadal się tam...

Czytaj więcej...


Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje

W związku z przedłużeniem terminu na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie Wójt Gminy Spytkowice oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informują, że w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w godzinach od...

Czytaj więcej...


XXXV Sesja Rady Gminy - zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), w związku z § 14 ust.

Czytaj więcej...


Posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 599)

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 ... 123

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //