Admin Urząd Gminy

Posts by Admin Urząd Gminy for Ogłoszenia:


Zaproszenie do składania ofert - remont posadzki

Wójt Gminy Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: Remont posadzki w Szkole Podstawowej w Miejscu, ul. Floriana 62.

Czytaj więcej...Zawiadomienie - posiedzenie komisji

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 609 z późn. zm.)

Czytaj więcej...


Zawiadomienie - IV Sesja Rady Gminy Spytkowice

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.

Czytaj więcej...


Debata nad Raportem o stanie Gminy w 2023 roku

Zgodnie z  art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Spytkowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy raport...

Czytaj więcej...


Ostrzeżenie meteorologiczne - upał

  Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Czytaj więcej...


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku oraz naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu

Czytaj więcej...
1 2 3 4 5 ... 179

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //