Dodatkowe dyżury dla Mieszkańców

Informacja UG

W związku z upływającym terminem zgłoszenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Urząd Gminy uruchamia dodatkowe dyżury dla Mieszkańców. 

Terminy dyżurów:

1) 25 czerwca (sobota) - godz. 9:00-15:00

2) 27 czerwca (poniedziałek) - godz. 15:30-17:00

3) 28 czerwca (wtorek) - godz. 15:30-17:00

4) 30 czerwca (czwartek) - godz. 15:30-17:00

 

Nie czekaj, złóż deklarację!

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup