INFORMACJA DO PROTOKOŁU NR 3/22 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA RYCZÓW ODBYTEGO W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

herb

Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 5 do Uchwały Nr III/ 21/ 18  Rady Gminy Spytkowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:

„każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia”.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy do dnia 23 GRUDNIA 2022 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

 

W załączeniu Protokół Nr 3/22 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ryczów odbytego w dniu 12 października 2022 r. wraz z załącznikami.

 

Protokół oraz załączniki do protokołu są do wglądu w Urzędzie Gminy – pok. nr 20.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //