ODPOWIEDZI NA POSTULATY ZGŁOSZONE W CZASIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA BACHOWICE W DNIU 16 LUTEGO 2023 ROKU

herb

1. Pan M.K. poprosił o wyjaśnienie czy drogi koło Państwa J. i J. są drogami gminnymi, czy prywatnymi ponieważ są trudności w korzystaniu z tych dróg.

ODPOWIEDŹ: Droga w obrębie Pana J. jest droga gminną. W ubiegłym roku została wykonana regulacja geodezyjna przedmiotowej drogi, ale nie ma możliwości jej poszerzenia. W przedmiotowej sprawie została przeprowadzona rozmowa telefoniczna z Panem K., w czasie której wyjaśniono stan prawny przedmiotowych dróg. Pan K. wyjaśnił, że wie iż istniejąca droga jest zbyt wąska i on z niej nie korzysta, a jego zgłoszenie dotyczyło głownie drogi koło p. J., który utrudnia przejazd.

Pracownik odpowiedzialny: JS - Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

2. Pan S.Ś. nawiązując do pytania p. M.K. zawnioskował jako współwłaściciel drogi koło p. J. o powołanie go i jego brata, oraz p. D. na świadków w tej sprawie.

ODPOWIEDŹ: Wniosek w przedmiotowej sprawie został złożony do Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Pracownik odpowiedzialny: JS - Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

3. Pan W.S. zawnioskował o wykonanie, utwardzenie poboczy wzdłuż drogi ul. Pod Borem.

ODPOWIEDŹ: Temat utwardzenia poboczy zostanie rozeznany podczas wiosennego przeglądu dróg. W razie stwierdzenia konieczności ich wykonania, pobocza zostaną uzupełnione w ramach bieżącej konserwacji.

Pracownik odpowiedzialny: SH - Referat Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji

4. Pan M.M. wnioskował o utwardzenie drobnym kruszywem drogi dojazdowej m.in. do jego posesji, oraz o zamontowanie lustra na ostrym zakręcie na ul. Kaniów.

ODPOWIEDŹ: Temat utwardzenia drogi dojazdowej zostanie rozeznany i w razie konieczności prace zostaną wykonane w ramach bieżącej konserwacji dróg.

Lustro drogowe zostanie założone w bieżącym roku.

Pracownik odpowiedzialny: SH - Referat Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji

5. Pan J.Ł. zawnioskował o wykonanie zejścia z peronu przystanku kolejowego Spytkowice Kępki do parkingu.

ODPOWIEDŹ: Na chwilę obecną trwa regulacja stanu prawnego. Z uwagi na długotrwałe procedury regulacja nie zostanie zakończona w roku bieżącym, lecz po jej zakończeniu Gmina przystąpi do realizacji przedmiotowych prac.

Pracownik odpowiedzialny: SH - Referat Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji

6. Pan J.K. zwrócił uwagę na dużą ilość śmieci różnego rodzaju wzdłuż drogi prowadzącej do Orlika.

ODPOWIEDŹ: Oczyszczanie gminy ze śmieci będzie realizowane po zatrudnieniu pracowników interwencyjnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach.

Pracownik odpowiedzialny: MJ - Referat Ogólno-Organizacyjny

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //