ODPOWIEDZI NA POSTULATY ZGŁOSZONE W CZASIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA LIPOWA W DNIU 17 LUTEGO 2023 ROKU

herb

1. Pani J.S. zapytała, czy istnieje możliwość odmulenia rowu biegnącego do przepompowni.

ODPOWIEDŹ: W listopadzie ubiegłego roku rów ten został wyczyszczony przez Wody Polskie. Wnioskodawcy doprecyzowali postulat, potwierdzili, że został wyczyszczony we wskazanym okresie, natomiast ich zamysłem było, aby rów był wykaszany w okresie letnim. W tym celu wiosną zostanie wystosowane pismo do zarządu zlewni w Oświęcimiu o realizację powyższego.

Pracownik odpowiedzialny: JS - Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

2. Sołtys Sołectwa Lipowa zapytał, czy istnieje możliwość pogłębienia zamulonego rowu biegnącego obok drogi na Chałupki. Rów jest płytki i przy dużym opadzie woda wylewa się na pola i drogę.

ODPOWIEDŹ: Zadanie zostanie wykonane przez pracowników interwencyjnych.

Pracownik odpowiedzialny: JS - Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, MJ – Referat Ogólno-Organizacyjny

3. Sołtys Sołectwa Lipowa zapytał o naprawę drogi na wale, która jest ciągle rozjeżdżana przez ciężki sprzęt rolniczy.

ODPOWIEDŹ: Remont nawierzchni przedmiotowej drogi zostanie przeprowadzony przy użyciu zmechanizowanego remontera podczas wiosennego remontu dróg.

Pracownik odpowiedzialny: SH - Referat Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //