Informacja wójta gminy Spytkowice

281484450 1019656342004266 8849759641390590173 n5555

Wójt gminy Spytkowice informuje, że w związku z prowadzonymi przez gminę pracami projektowymi, dotyczącymi opracowania dokumentacji technicznych dla zadań pn.:

- „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 470241K ul. Tęczowa oraz ul. Stadionowa w miejscowości Ryczów w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z drogą gminną publiczną 470239K ul. Starowiejska do skrzyżowania z drogą powiatową publiczną ul. Jana III Sobieskiego”,

- „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 470225K ul. Herbowa w miejscowości Bachowice od skrzyżowania z drogą gminną publiczną 470221K ul. Dębowa oraz ul. ppor. Jana Folgi do skrzyżowania z drogą gminną publiczną 470236K ul. Kaniów”,

- „Rozbudowa drogi powiatowej 1769K ul. Ks. Gołby w miejscowości Bachowice w km od 5+030 do km 5+560 w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy skrzyżowania drogi gminnej publicznej 470221K ul. Pod Borem”,

zapraszamy Mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości zainteresowanych skomunikowaniem działek przyległych z projektowanymi drogami, do kontaktu z Referatem Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy w Spytkowicach, II piętro, pok. nr 19, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //