OGŁOSZENIE Wójta Gminy Spytkowice z dnia 10 czerwca 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

herb

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Spytkowice

z dnia 10 czerwca 2024 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  dla miejscowości LIPOWA i MIEJSCE w gminie Spytkowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
tych projektów planów.

Ogłoszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //