Informacja o zamknięciu drogi

herb

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 470307K klasy D ul. Wąwozowa w miejscowości Półwieś na długości ok. 119 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji Gminy Spytkowice", uprzejmie informuję Mieszkańców Gminy Spytkowice, że od dnia 10.07.2024 r. zamknięty zostanie przedmiotowy odcinek drogi gminnej ul. Wąwozowa w miejscowości Półwieś (od skrzyżowania z drogą gminną ul. Kolejowa w miejscowości Półwieś w kierunku ul. Rzecznej), przewidziany do przebudowy.

Za powstałe utrudnienia i niedogodności przepraszamy i prosimy Mieszkańców  o wyrozumiałość.

Załącznik: Informacja

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //