„Rodzina mimo wszystko – poradnictwo rodzinne w obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich”

fundacja fln

Szanowni Państwo,

Fundacja Towarzyszenia Rodzinie została powołana w 2019 roku. Tworzą ją ludzie, którzy dostrzegając zagrożenia i problemy, z jakimi spotyka się współczesna rodzina, postanowili wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, by ją wspierać. Naszym celem jest wspomaganie rodzin w ich codziennym funkcjonowaniu, tak aby same dla siebie stały się źródłem wsparcia i miłości.

Obecnie nasza Fundacja  realizuje projekt „Rodzina mimo wszystko – poradnictwo rodzinne w obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich” dofinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu „Pakiet dla Rodziny”.

Celem projektu jest wsparcie w szczególności rodzin z dziećmi na wszystkich etapach ich rozwoju. Aby sprostać temu zadaniu Fundacja  oferuje różnorodne formy pomocy specjalistycznej: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej. Ponadto  wsparcia udziela  doradca rodzinny oraz coach.

Pomoc jest bezpłatna i obejmuje mieszkańców powiatu chrzanowskiego i powiatu wadowickiego.

Więcej informacji o nas można uzyskać na stronie: https://ftrodzinie.pl

 

rodzina mimo wszystko

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //