Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021

Informacja UG

Urząd Gminy Spytkowice przypomina, że do 31 stycznia 2022 roku Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021 oraz dokonać wpłaty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Druk Oświadczenia dostępny jest w zakładce Formularze do pobrania.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Spytkowice nr 91 8112 0008 0030 0214 2000 0010.

Niezłożenie Oświadczenia lub niedokonanie opłaty do 31 stycznia 2022 roku skutkuje wygaśnięciem zezwolenia po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, należy w trakcie tych 30 dni złożyć Oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Przedsiębiorca ma jednak obowiązek zapłacić wtedy dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia. Prosimy nie odkładać złożenia Oświadczenia na ostatnią chwilę.

Ponadto informujemy, że organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym, do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą kwoty wskazane w Oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //