ZUS: Zaproszenie na spotkanie z ekspertem w sprawie profilu PUE

logo ZUS

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowe programy 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). ZUS jest odpowiedzialny za utworzenie pełnego procesu obsługi wniosków o ustalenie prawa do powyższych świadczeń. Beneficjenci 500+ i RKO będą mogli składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń jedynie w formie elektronicznej:
  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • przez bankowość elektroniczną – jedynie w przypadku gdy są rodzicem posiadającym PESEL
  • na portalu empatia.mpips.gov.pl - jedynie w przypadku gdy są rodzicem posiadającym PESEL
 
W związku z powyższym Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na spotkanie z ekspertem, który pomoże założyć profil PUE. Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2022 roku w godz. 9.30 - 12.00 w świetlicy przy budynku Urzędu Gminy w Spytkowicach. Na spotkanie należy zabrać dowód osobisty, a jeśli chcesz złożyć wniosek, to także numer rachunku bankowego.


Zaproszenie PUE ZUS

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //